O firmie - P.P.H.U. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paszak w Pyzdrach

Idź do spisu treści

Menu główne:

O firmie

O firmie


Zakład Przetwórstwa Mięsnego powstał w 1991 roku w Pyzdrach. Cały swój wysilek poswięca na stałą poprawę jakości swych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Produkcję prowadzimy przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Badamy wpływ naszej produkcji na środowisko. Pracownicy znają politykę jakości przedsiębiorstwa oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę wytwarzania produktów zaspakajających potrzeby konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój współpracy z klientami i dostawcami. Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji. naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich oczekiwań.

Zakład posiada certyfikat najwyższej jakości produkowanych wyrobów mięsnych i wędliniarskich.

    

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego